Privacy verklaring NHP International - Stocklots

Uw privacy
NHP International – Stocklots acht een goede omgang met persoonsgegevens van groot belang. Daarom willen wij u in dit privacy beleid heldere en transparante informatie geven over de wijze waarop NHP International – Stocklots persoonsgegevens verwerkt m.b.t  relaties w.o. klanten, leveranciers en bezoekers van onze website.

Uiteraard worden deze persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hierbij houdt NHP International – Stocklots zich aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet AVG.

Dit betekent dat wij:

  • Duidelijk – via deze privacyverklaring – vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken;
  • Onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor die doeleinden;
  • Uw persoonsgegevens verwerken ter uitvoering van onze bedrijfsactiviteiten en u toestemming vragen in gevallen waarin deze toestemming vereist is;
  • Passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
  • Uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen. Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is NHP International – Stocklots, Lange Voren 21A, 5541 RS te Reusel.

Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens
Er zijn verschillende doeleinden waarvoor NHP International – Stocklots uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt. In het kader van haar overeenkomsten met relaties verzamelt en verwerkt NHP International – Stocklots hiertoe contactgegevens, w.o. uw naam, adres, postcode, woonplaats, mobiele telefoonnummer, emailadres:

  • Bent u een (potentiële) klant van ons, dan gebruiken wij uw gegevens om u een offerte te kunnen toesturen, te kunnen bepalen aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst dient te voldoen, zaken te kunnen leveren of werkzaamheden voor u te kunnen verrichten, te kunnen factureren en met u vlot en efficiënt te kunnen communiceren over de uitvoeringsaspecten van de overeenkomst bijvoorbeeld om relaties en haar medewerkers op de hoogte te houden, van gewijzigde ophaalmomenten i.v.m. feestdagen en/ of andere meldingen die in het kader van de overeenkomst noodzakelijk zijn.
  • Bent u een (potentiële) leverancier of andere opdrachtnemer dan zijn uw persoonsgegevens eveneens noodzakelijk voor de sluiting en uitvoering van de overeenkomst. Bij inkoop is dat nodig om u te kunnen laten weten aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst wat ons betreft dient te voldoen, een offerte-aanvraag te kunnen toesturen of een bestelling bij u te kunnen plaatsen, uw facturen te kunnen betalen en vlot en efficiënt met u te kunnen communiceren over andere aspecten van de overeenkomst.
  • Voor interne analyses voor procesverbetering, de ontwikkeling van producten en diensten.
  • Als u regelmatig bij ons bestelt en/of levert, zullen wij de door u opgegeven persoonsgegevens bewaren en gebruiken ter uitvoering van onze bedrijfsactiviteiten en u toestemming vragen in gevallen waarin deze toestemming vereist is.
  • Bent u eenmalig klant bij ons, dan zullen wij de door u opgegeven persoonsgegevens bewaren en gebruiken ter uitvoering van onze bedrijfsactiviteiten, echter alleen de persoonsgegevens die u aan ons versterkt heeft. U bent niet verplicht om ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Als u ons geen of onvoldoende persoonsgegevens verstrekt, dan is het echter wel mogelijk dat wij aan de hiervoor genoemde werkzaamheden geen uitvoering kunnen geven.

 

Digitale correspondentie

Uw e-mailadres is toegevoegd aan de lijst van relaties vanuit een voorafgaand contactmoment. Op ieder e-mailbericht kan door middel van een antwoordbericht afgezien worden van verdere correspondentie via dit e-mailadres.

Als u ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens de u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Publicatie
Wij gaan vertrouwelijk om met uw gegevens en publiceren deze niet.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
Uw gegevens worden door ons slechts aan derden verstrekt, als dit strikt noodzakelijk is ter uitvoering van een met u of met uw bedrijf overeengekomen product of dienst, denk hierbij aan derden zoals transportbedrijven ivm leverantie.

Beveiliging
Om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot uw persoonsgegevens, maakt NHP International – Stocklots gebruik van technische en organisatorische beveiligingsprocedures. Deze procedures garanderen een passend beveiligingsniveau gelet op de soorten van verwerking en de aard van de te beschermen persoonsgegevens.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
NHP International – Stocklots behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacybeleid. Indien NHP International – Stocklots een belangrijke wijziging doorvoert, die gevolgen heeft voor de wijze waarop NHP International – Stocklots uw persoonsgegevens verwerkt, dan zullen wij dit kenbaar maken via een berichtgeving op onze website(s) of een persoonlijk emailbericht versturen.

Vragen, inzage of verzoek tot wijziging/ verwijdering van uw gegevens
Heeft u na het lezen vragen of opmerkingen over ons privacy beleid, of wilt u gebruik maken van uw recht op inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens dan kunt u deze richten aan: NHP International – Stocklots, Lange Voren 21A, 5541RS te Reusel of e-mail: info@nhp-international.com